กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 85,351.1727,978.2467.2 %5.05,589.171,175.7479.0 %5.0
รวม 85,351 27,978 67.22 % 5,589 1,176 78.96 %