กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 253,170.02117,000.0053.8 %5.08,137.403,657.2455.1 %5.0
รวม 253,170 117,000 53.79 % 8,137 3,657 55.06 %