กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน123,573.699,000.0092.7 %5.05,282.76704.4186.7 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ57,258.8022,692.6060.4 %5.01,253.77764.9139.0 %5.0
รวม 180,832 31,693 82.47 % 6,537 1,469 77.52 %