กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 139,082.0998,747.0029.0 %5.06,314.561,006.8584.1 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 27,630.0316,920.0038.8 %5.0574.00769.59-34.1 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 182,972.66148,836.0018.7 %5.0550.01398.0727.6 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 112,270.40122,672.00-9.3 %0.01,898.751,437.7024.3 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง185,943.897,413.0096.0 %5.02,492.46676.6072.9 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง104,879.1987,512.0016.6 %5.01,838.03633.2465.5 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม161,240.47360,742.00-123.7 %0.02,243.73727.5067.6 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร126,994.34114,161.0010.1 %5.02,806.463,469.23-23.6 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี103,875.7070,981.0031.7 %5.01,252.10560.3455.2 %5.0
รวม 1,144,889 1,027,984 10.21 % 19,970 9,679 51.53 %