กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 431,628.78238,712.0044.7 %5.08,909.697,806.9812.4 %5.0
รวม 431,629 238,712 44.70 % 8,910 7,807 12.38 %