สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 88,516.3333,782.5761.8 %5.04,938.82729.3685.2 %5.0
รวม 88,516 33,783 61.83 % 4,939 729 85.23 %