สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน218,131.98140,002.0035.8 %5.06,083.18811.5086.7 %5.0
รวม 218,132 140,002 35.82 % 6,083 812 86.66 %