กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน275,033.41249,240.639.4 %4.58,156.162,524.1669.1 %5.0
รวม 275,033 249,241 9.38 % 8,156 2,524 69.05 %