กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน223,797.5289,703.0059.9 %5.06,236.39577.0590.7 %5.0
รวม 223,798 89,703 59.92 % 6,236 577 90.75 %