กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน4,037,544.5096,000.0097.6 %5.06,549.062,481.8562.1 %5.0
รวม 4,037,545 96,000 97.62 % 6,549 2,482 62.10 %