สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)820,335.13335,973.0059.0 %5.014,872.243,776.3574.6 %5.0
รวม 820,335 335,973 59.04 % 14,872 3,776 74.61 %