สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม319,339.69163,000.0049.0 %5.06,111.322,109.0065.5 %5.0
รวม 319,340 163,000 48.96 % 6,111 2,109 65.49 %