กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 87,360.6937,360.0057.2 %5.04,957.581,083.0078.2 %5.0
รวม 87,361 37,360 57.23 % 4,958 1,083 78.15 %