กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 140,456.88116,251.0017.2 %5.05,098.28906.5082.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน8,101.001,724.4078.7 %5.0509.7347.5490.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,568.05172.0096.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก12,135.021,783.0085.3 %5.0526.69135.0074.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร8,369.066,698.0020.0 %5.0965.38207.0378.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น14,087.901,372.9090.3 %5.0457.0957.0087.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม12,487.032,271.6081.8 %5.0446.8828.4393.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา16,961.405,586.0067.1 %5.0656.18101.1884.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี7,421.181,007.3386.4 %5.0294.14214.9126.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,086.503,544.0061.0 %5.0582.3751.8991.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่11,427.968,015.0029.9 %5.02,206.91152.0393.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,879.441,068.0086.4 %5.01,185.700.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง12,899.366,911.1446.4 %5.0436.0187.6779.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช9,906.145,040.0049.1 %5.0840.1569.2491.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน11,436.781,213.5089.4 %5.0951.28177.7781.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า7,038.40929.0086.8 %5.01,226.45194.2984.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง17,365.748,985.0048.3 %5.01,433.30278.6880.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,051.162,810.0069.0 %5.0246.3440.9383.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร38,678.0878,274.00-102.4 %0.01,393.3285.5093.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี29,283.099,005.5369.2 %5.0968.02587.8939.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์7,918.111,103.0086.1 %5.0259.3516.7093.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช8,468.781.00100.0 %5.0718.622.8599.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,645.293,720.0057.0 %5.0548.3352.5390.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย14,070.053,408.5875.8 %5.0647.0166.5089.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์4,814.63522.0089.2 %5.079.63188.10-136.2 %0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด9,374.275,460.0041.8 %5.01,987.7573.8196.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี10,098.322,215.0078.1 %5.0391.3728.5092.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง12,995.1412,369.004.8 %2.02,919.25145.7395.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,199.391,602.0082.6 %5.0256.379.0096.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 11,840.501,994.3583.2 %5.0393.2471.3181.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล7,245.934,850.7133.1 %5.0131.161.8598.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์19,712.5316,144.0018.1 %5.02,576.50212.5091.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี9,869.867,650.0022.5 %5.0430.34106.1975.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์9,458.433,987.5057.8 %5.01,230.23338.6472.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย7,985.452,767.7765.3 %5.0441.451.0099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป13,859.1118,263.00-31.8 %0.028,731.01114.0099.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี7,465.77499.0093.3 %5.0284.0461.6478.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี9,676.502,579.5873.3 %5.02,288.4585.5096.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง12,736.547,297.8542.7 %5.0872.36220.0074.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก9,809.881,898.6080.6 %5.0856.22102.6088.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี6,927.811,113.8483.9 %5.0209.88108.4048.4 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี9,707.0018,014.40-85.6 %0.0550.23114.0079.3 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา6,257.7814,920.00-138.4 %0.01,282.452.8599.8 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,408.978,530.80-33.1 %0.05,319.750.90100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์6,231.451,965.5468.5 %5.0683.170.9599.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี6,662.87840.0087.4 %5.05,358.9957.9298.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี5,010.551,790.4064.3 %5.0575.630.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช18,073.1262,490.00-245.8 %0.0748.76189.0074.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่4,482.183,943.7312.0 %5.0180.721.0099.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,248.867,958.013.5 %1.51,177.941.9099.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา6,913.771,781.0174.2 %5.0764.53148.5980.6 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,666.343,536.0053.9 %5.01,165.6131.3097.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา4,923.73682.6386.1 %5.0305.0434.2588.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี6,154.181,901.6569.1 %5.09,511.611.00100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,898.831,380.0052.4 %5.056,559.31321.8199.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ5,943.362,000.0066.3 %5.0187.981.9099.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 4,720.202,044.8056.7 %5.018,648.81105.2299.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา4,382.953,332.0024.0 %5.08,696.60190.0097.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,082.612,107.00-1.2 %0.017,096.7180.9699.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม3,842.773,078.0019.9 %5.019,178.550.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,777.601,600.0042.4 %5.08,703.530.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 5,658.754,227.6325.3 %5.0347.7326.5492.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช3,851.652,514.1034.7 %5.034,565.3235.2599.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี7,245.416,413.0011.5 %5.01,252.4432.8997.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี3,413.815,080.00-48.8 %0.023,419.011.90100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่3,438.047,248.27-110.8 %0.0595.7838.8693.5 %5.0
รวม 748,809 531,487 29.02 % 283,553 6,854 97.58 %