กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม197,810.1337,000.0081.3 %5.014,109.341,409.1090.0 %5.0
รวม 197,810 37,000 81.30 % 14,109 1,409 90.01 %