กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ168,118.70289,453.00-72.2 %0.06,583.451,640.5475.1 %5.0
รวม 168,119 289,453 -72.17 % 6,583 1,641 75.08 %