สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ124,807.05130,000.00-4.2 %0.06,114.45569.3090.7 %5.0
รวม 124,807 130,000 -4.16 % 6,114 569 90.69 %