สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ180,611.34275,681.00-52.6 %0.08,643.92533.9793.8 %5.0
รวม 180,611 275,681 -52.64 % 8,644 534 93.82 %