สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา80,838.5737,000.0054.2 %5.05,245.24478.5490.9 %5.0
รวม 80,839 37,000 54.23 % 5,245 479 90.88 %