สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา187,807.09135,957.0027.6 %5.03,463.042,115.6838.9 %5.0
รวม 187,807 135,957 27.61 % 3,463 2,116 38.91 %