สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม298,519.38271,557.009.0 %4.510,519.926,373.6139.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)205,605.6158,000.0071.8 %5.06,464.648,293.76-28.3 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)243,213.80324,000.00-33.2 %0.08,884.685,333.4840.0 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)132,922.8924,604.0081.5 %5.05,670.46917.6583.8 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)89,227.7024,628.0072.4 %5.05,435.961,554.0071.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)107,595.4023,908.0077.8 %5.05,636.074,506.3420.0 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)89,511.587,851.0091.2 %5.05,439.09310.5094.3 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)113,165.0518,442.1283.7 %5.06,276.291,533.2575.6 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)83,635.5112,247.0085.4 %5.04,741.84167.7896.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)234,280.27200,734.9114.3 %5.06,439.004,675.2527.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)105,169.2132,685.0068.9 %5.05,410.951,237.3177.1 %5.0
รวม 1,702,846 998,657 41.35 % 70,919 34,903 50.78 %