กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,295,828.002,848,023.0013.6 %5.070,489.3957,006.1619.1 %5.0
รวม 3,295,828 2,848,023 13.59 % 70,489 57,006 19.13 %