สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ207,540.00184,640.2211.0 %5.010,735.668,104.1924.5 %5.0
รวม 207,540 184,640 11.03 % 10,736 8,104 24.51 %