กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์566,177.75885,000.00-56.3 %0.07,993.631,350.2283.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย25,010.3010,661.7157.4 %5.012,633.3947.5099.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต21,731.7411,263.2548.2 %5.01,021.86187.6181.6 %5.0
รวม 612,920 906,925 -47.97 % 21,649 1,585 92.68 %