กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 250,762.66174,972.2830.2 %5.07,096.221,703.8176.0 %5.0
รวม 250,763 174,972 30.22 % 7,096 1,704 75.99 %