กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 223,979.56124,000.0044.6 %5.08,018.591,789.5777.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ51,324.4029,000.0043.5 %5.0402.75233.8041.9 %5.0
รวม 275,304 153,000 44.43 % 8,421 2,023 75.97 %