สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา200,400.98176,986.0011.7 %5.09,278.643,828.1858.7 %5.0
รวม 200,401 176,986 11.68 % 9,279 3,828 58.74 %