กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 128,543.83107,323.0016.5 %5.07,118.111,532.2578.5 %5.0
รวม 128,544 107,323 16.51 % 7,118 1,532 78.47 %