กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 109,289.6474,000.0032.3 %5.05,839.30316.4294.6 %5.0
รวม 109,290 74,000 32.29 % 5,839 316 94.58 %