สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 97,997.95100,700.00-2.8 %0.05,817.42653.4788.8 %5.0
รวม 97,998 100,700 -2.76 % 5,817 653 88.77 %