กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์126,761.2476,998.4039.3 %5.06,652.24778.4388.3 %5.0
สำนักกษาปณ์48,854.7935,630.0027.1 %5.014,129.70809.2294.3 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน10,255.277,258.0029.2 %5.03,184.64221.7093.0 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา7,944.905,144.0035.3 %5.02,547.311,141.5655.2 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน12,405.5912,000.003.3 %1.56,203.04318.0894.9 %5.0
รวม 206,222 137,030 33.55 % 32,717 3,269 90.01 %