สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ172,848.1984,110.0051.3 %5.05,867.44621.1289.4 %5.0
รวม 172,848 84,110 51.34 % 5,867 621 89.41 %