ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน78,843.7824,000.0069.6 %5.04,782.4997.3598.0 %5.0
รวม 78,844 24,000 69.56 % 4,782 97 97.96 %