สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน112,754.64183,116.00-62.4 %0.06,874.231,734.9674.8 %5.0
รวม 112,755 183,116 -62.40 % 6,874 1,735 74.76 %