กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 413,954.28513,944.81-24.2 %0.013,634.082,376.8082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89390.0094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 215,743.0511,698.0025.7 %5.03,969.89375.0090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 333,577.021,521.8395.5 %5.06,331.72589.0690.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 112,721.904,110.3267.7 %5.02,957.05144.1695.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1017,052.7512,145.0028.8 %5.04,579.61302.0093.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1119,223.4810,057.2847.7 %5.02,807.14300.0089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1214,658.0510,458.6228.6 %5.02,929.24220.1792.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1330,260.4524,714.1218.3 %5.03,380.50290.0091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1420,067.3213,940.6230.5 %5.03,810.09366.0590.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 14,253.026,980.6251.0 %5.03,894.43300.0092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1611,098.109,661.0012.9 %5.02,691.71448.0083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1711,513.61576.2695.0 %5.03,060.19302.0090.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1827,388.3518,000.0034.3 %5.03,121.33262.0091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1928,308.2629,220.10-3.2 %0.03,154.69412.0086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 226,275.3519,866.8724.4 %5.03,943.80304.0092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2015,945.7211,662.0026.9 %5.02,585.15300.0088.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2127,024.5627,949.83-3.4 %0.06,046.95646.0089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,700.66251.9095.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2323,680.2213,091.0044.7 %5.03,406.21297.0091.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2423,773.2013,311.8144.0 %5.04,766.42420.5091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2526,743.4413,842.6748.2 %5.04,602.65537.1588.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2614,889.518,806.0040.9 %5.04,318.89524.4687.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2723,845.0415,832.0033.6 %5.03,892.27564.3085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2832,108.3919,818.3238.3 %5.04,271.56338.2592.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2915,649.7512,336.0021.2 %5.02,482.08189.7692.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 329,063.2010,615.9263.5 %5.09,405.67242.4997.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3019,349.7618,759.003.1 %1.53,386.51510.1584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 429,301.2816,714.4943.0 %5.04,177.11190.0095.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 531,613.0820,393.2035.5 %5.03,852.0976.0098.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 627,856.0337,595.90-35.0 %0.03,632.22150.0095.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 721,307.4118,476.0013.3 %5.04,187.84302.0092.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 823,144.4915,424.0433.4 %5.04,130.82604.0085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 918,677.399,814.3247.5 %5.03,644.45338.0090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 15,822.543,795.4434.8 %5.0444.8166.5085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 27,829.655,651.8427.8 %5.0390.0742.7589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน8,101.323,017.8462.7 %5.0397.6837.4690.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง4,943.342,117.8457.2 %5.0425.5167.7484.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง6,010.583,077.0048.8 %5.0474.11114.0076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0393.6054.4086.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน6,669.541,045.0084.3 %5.0511.3776.0085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 15,840.633,099.8446.9 %5.0312.1136.3588.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 24,930.541,959.3660.3 %5.0362.7374.1079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย4,827.112,637.1045.4 %5.0406.2785.5079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่5,562.982,968.0046.6 %5.0408.35114.0072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ6,830.885,902.5613.6 %5.0511.70104.5079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน7,022.803,251.8453.7 %5.0564.1468.4087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน5,471.033,837.4429.9 %5.0416.1771.5982.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม6,265.051,647.8473.7 %5.0488.3942.7591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค5,872.531,500.0074.5 %5.0402.3447.5088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ7,376.976,453.4412.5 %5.0433.0238.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา7,493.831,144.0084.7 %5.0428.1376.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด5,796.273,603.4437.8 %5.0394.0376.0080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 15,870.034,755.0019.0 %5.0367.9151.6486.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 25,276.686,030.00-14.3 %0.0423.3549.8688.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 37,094.941,895.8473.3 %5.0463.0980.0782.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม7,823.263,827.4051.1 %5.0397.3276.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 14,436.79803.4481.9 %5.0514.720.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 25,577.494,074.0027.0 %5.0606.5088.0885.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ7,063.591,379.0080.5 %5.0516.0238.0092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 16,026.962,528.0058.1 %5.0339.0274.4878.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0308.0957.4781.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0373.911.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง5,972.274,079.0031.7 %5.0300.45142.5052.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0272.5570.3874.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 25,382.012,658.8450.6 %5.0349.4843.0487.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ4,587.061,297.0071.7 %5.0363.940.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี7,107.803,808.0046.4 %5.0452.1995.0079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0396.920.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 16,950.122,477.0064.4 %5.0331.101.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 23,607.24635.8482.4 %5.0273.831.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0446.0957.0087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง6,348.474,622.8427.2 %5.0406.5795.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว5,355.961,078.0079.9 %5.0418.35108.4874.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง6,785.995,393.0020.5 %5.0480.68114.0076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา7,388.143,743.0049.3 %5.0412.2076.0081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง5,587.141,995.0064.3 %5.0420.4838.0091.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์4,856.072,070.0057.4 %5.0328.0880.7575.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร6,251.852,805.8455.1 %5.0487.8238.0092.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม9,670.742,500.0074.1 %5.0459.9247.5089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก5,278.172,451.0053.6 %5.0422.7195.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่5,527.322,496.0054.8 %5.0430.5876.0082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 16,321.922,561.0059.5 %5.0430.9738.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 28,405.285,467.8434.9 %5.0294.7038.0087.1 %5.0
รวม 1,373,288 1,105,480 19.50 % 170,225 16,931 90.05 %