สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ231,676.55190,000.0018.0 %5.08,681.443,398.7760.9 %5.0
รวม 231,677 190,000 17.99 % 8,681 3,399 60.85 %