สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ107,449.4176,438.8328.9 %5.05,426.581,453.7373.2 %5.0
รวม 107,449 76,439 28.86 % 5,427 1,454 73.21 %