กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต191,347.69325,000.00-69.8 %0.08,343.763,297.4360.5 %5.0
รวม 191,348 325,000 -69.85 % 8,344 3,297 60.48 %