สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ289,067.53537,000.00-85.8 %0.012,520.991,481.5088.2 %5.0
รวม 289,068 537,000 -85.77 % 12,521 1,482 88.17 %