กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 136,614.84217,000.00-58.8 %0.05,367.181,037.5080.7 %5.0
รวม 136,615 217,000 -58.84 % 5,367 1,038 80.67 %