กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ127,453.2731,000.0075.7 %5.05,251.49463.5091.2 %5.0
รวม 127,453 31,000 75.68 % 5,251 464 91.17 %