กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา529,126.25306,314.0042.1 %5.05,579.79633.7288.6 %5.0
รวม 529,126 306,314 42.11 % 5,580 634 88.64 %