กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ160,267.83134,400.0016.1 %5.08,331.261,262.7084.8 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์9,264.551,897.0079.5 %5.0509.25328.8335.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี2,808.782,586.617.9 %3.5778.59412.0547.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง2,511.712,885.00-14.9 %0.08,140.34247.9597.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,311.171,024.0055.7 %5.0512.56155.4069.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี10,105.371,910.0081.1 %5.0783.2661.5392.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่3,171.61423.0086.7 %5.01,150.3885.5092.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,191.312,277.0028.6 %5.0935.73268.8571.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว2,743.311,100.0059.9 %5.0691.37168.6375.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,188.891,139.0064.3 %5.0341.10304.8310.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,388.781,818.9023.9 %5.0492.42180.7463.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,472.384,208.00-70.2 %0.0473.41279.7540.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,852.443,210.0053.2 %5.0730.15205.9171.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง2,858.361,831.0035.9 %5.0635.50253.5760.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,393.441,997.0016.6 %5.0659.00267.7859.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี2,432.595,386.00-121.4 %0.0725.72203.9271.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์3,831.241,588.0058.6 %5.0868.0251.8094.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,166.461,794.0056.9 %5.0749.79169.1077.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร2,455.602,014.0018.0 %5.0662.56234.6264.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก875.013,216.25-267.6 %0.01,104.61284.0974.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,280.111,526.1053.5 %5.0915.53595.7534.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,300.872,171.885.6 %2.5429.67303.2329.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,141.281,205.0043.7 %5.0560.81141.2174.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,345.734,989.00-112.7 %0.0452.87174.5061.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,488.02720.0071.1 %5.0796.72958.93-20.4 %0.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์3,128.00862.0072.4 %5.0837.06361.0056.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง2,632.121,556.2640.9 %5.0685.19320.5053.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี2,796.972,639.005.6 %2.5694.38307.4055.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,290.621,530.0033.2 %5.0460.43257.7544.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา2,986.913,482.00-16.6 %0.0676.81415.0038.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,121.122,461.0069.7 %5.0768.59544.7029.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา2,790.561,678.0039.9 %5.0629.87513.2518.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 3,341.911,222.0063.4 %5.0548.54211.4861.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,672.273,160.0013.9 %5.0801.32155.4080.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี3,994.963,115.0022.0 %5.0596.99244.3659.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,404.461,345.0044.1 %5.0443.67180.5959.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา2,484.522,428.442.3 %1.02,380.44393.9883.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 2,610.962,513.003.8 %1.5746.96297.0060.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร670.991,114.00-66.0 %0.0588.56145.5675.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์789.048,422.93-967.5 %0.0486.55294.5039.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์14,138.803,942.3072.1 %5.0799.191.8599.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,712.371,750.0035.5 %5.0597.15522.5012.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส2,832.931,403.0050.5 %5.0955.99475.0050.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,259.203,370.08-49.2 %0.0536.24190.0064.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,328.042,654.4520.2 %5.01,027.84665.0035.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,274.713,355.72-47.5 %0.0756.66247.8067.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย4,250.00551.3387.0 %5.02,068.66450.8578.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่6,231.26213.2396.6 %5.02,651.66303.2888.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก2,959.551,384.0053.2 %5.01,015.34524.8348.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน2,637.883,425.00-29.8 %0.01,025.10377.6763.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา2,544.30407.0084.0 %5.0901.81459.9149.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,148.371,924.00-67.5 %0.0765.24229.2770.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี2,538.681,206.0452.5 %5.0568.0980.0485.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์2,397.091,650.0031.2 %5.0705.32533.0524.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่62,359.821,037.0098.3 %5.030,754.25328.2498.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,146.861,212.0061.5 %5.01,825.511,012.8944.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี2,823.982,303.4818.4 %5.0469.80281.7740.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง2,458.011,977.0019.6 %5.01,013.36393.3061.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,006.281,490.0025.7 %5.0525.29143.2772.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,344.85406.0087.9 %5.0415.39338.8618.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 12,530.177,780.0037.9 %5.01,922.20243.2587.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี26,466.7919,917.9424.7 %5.01,502.67706.8253.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 13,259.008,139.5238.6 %5.01,646.85286.3582.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี16,501.9913,263.0019.6 %5.0910.29309.5166.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 13,828.494,614.9966.6 %5.03,327.09399.9588.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์11,126.0820,671.00-85.8 %0.01,916.75610.1068.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 7,433.606,834.448.1 %4.02,586.92653.4174.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช15,779.3612,087.2123.4 %5.03,028.54397.1486.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 15,267.194,183.0072.6 %5.02,677.22587.3978.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน7,063.484,087.7042.1 %5.03,527.06361.2289.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 19,660.3914,493.2626.3 %5.01,419.54289.8179.6 %5.0
รวม 574,872 376,579 34.49 % 117,619 24,648 79.04 %