กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว477,414.2844,042.0090.8 %5.05,213.971,068.5379.5 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี110,717.3319,219.1082.6 %5.03,479.30310.0091.1 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 3,709.714,945.65-33.3 %0.02,841.70642.0777.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน8,924.6412,073.61-35.3 %0.01,686.16425.8474.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี21,790.3312,081.0044.6 %5.01,014.87182.2482.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ17,054.619,023.8647.1 %5.02,668.16860.0067.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา8,784.0211,185.00-27.3 %0.02,565.72725.8071.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง44,450.4710,492.8076.4 %5.02,926.541,043.0064.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา6,111.4718,928.75-209.7 %0.02,397.26449.2881.3 %5.0
รวม 698,957 141,992 79.69 % 24,794 5,707 76.98 %