กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)276,280.16479,080.00-73.4 %0.017,429.863,947.6077.4 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด72,520.56263,000.00-262.7 %0.030,397.797,893.3574.0 %5.0
รวม 348,801 742,080 -112.75 % 47,828 11,841 75.24 %