กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง378,173.81377,195.000.3 %0.512,520.995,446.7556.5 %5.0
รวม 378,174 377,195 0.26 % 12,521 5,447 56.50 %