กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน192,396.20144,197.0025.1 %5.010,010.282,557.4474.5 %5.0
รวม 192,396 144,197 25.05 % 10,010 2,557 74.45 %