กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร136,574.4769,000.0049.5 %5.05,320.28969.1281.8 %5.0
รวม 136,574 69,000 49.48 % 5,320 969 81.78 %