กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร201,153.27154,764.0023.1 %5.08,425.061,225.9985.4 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,567.542,069.00-32.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,460.49308.0078.9 %5.01,287.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3700.55286.0059.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 204,882 157,427 23.16 % 8,425 1,226 0.00 %