กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ138,752.9128,542.6079.4 %5.05,126.42695.8986.4 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี18,299.4610,136.0044.6 %5.02,076.17150.0092.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์9,150.313,575.1060.9 %5.02,343.29472.4779.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง4,080.425,891.99-44.4 %0.02,497.48526.7078.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค65,661.1726,190.0060.1 %5.01,922.92467.3075.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น13,021.801,868.8885.6 %5.02,463.16334.4086.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม5,536.506,240.00-12.7 %0.01,942.08330.4583.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี31,096.558,405.0073.0 %5.01,644.99321.7380.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา9,801.384,832.9950.7 %5.02,925.71608.0079.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา12,942.038,638.4133.3 %5.01,676.07280.2583.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)53,002.644,922.0090.7 %5.04,097.26224.0694.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี30,408.8013,388.8656.0 %5.02,321.51580.9775.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต12,179.667,419.0039.1 %5.01,020.06259.8874.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 43,120.6813,237.0069.3 %5.02,191.99374.8982.9 %5.0
รวม 447,054 143,288 67.95 % 34,249 5,627 83.57 %